Erfbelasting over een niet verkochte woning

Op 25 januari 2012 heeft de Staatssecretaris van Financiën antwoord gegeven op kamervragen over te betalen erfbelasting over een niet verkochte woning. Hij heeft aangegeven dat het beleid van Belastingdienst is om voor aanslagen onder € 50.000 waarbij niet kan worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning zonder meer uitstel van betaling te verlenen gedurende een jaar. Voor aanslagen die hoger zijn dan € 50.000 of waarvoor langer dan een jaar uitstel wordt gevraagd, wordt zekerheid gevraagd in de vorm van een hypotheek op de betreffende woning.

De Belastingdienst stelt zich soepel op bij het innen van de erfbelasting. Erfgenamen hoeven derhalve hun nalatenschap niet te verwerpen, omdat zij de erfbelasting over de nalatenschap niet op tijd zouden kunnen betalen.