Voor ondernemers

Administratie en aangiften
ES Belastingadvies B.V. kan uw volledige administratie, aangiften btw en aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting verzorgen. Afhankelijk van uw wensen passen wij onze dienstverlening aan. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat u zelf onderdelen verzorgt zoals de administratie en de aangiften btw en dat wij de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting voor u verzorgen.

Belastingadvies
Als ondernemer krijgt u te maken met (fiscale) kansen, maar ook met risico’s. Wij brengen deze kansen en risico’s voor u in kaart. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
– Kan belasting worden bespaard door een andere rechtsvorm te kiezen?
– Is uw ondernemingsstructuur optimaal met het oog op een mogelijke verkoop of bedrijfsopvolging?
– Is uw privé-vermogen voldoende veilig gesteld?
– Wat is een fiscaal gunstige manier om mijn eigen woning te financieren?
– Welke mogelijkheden zijn er om pensioen op te bouwen?
– Op welke manier bespaart u de meeste belasting bij het overdragen van uw onderneming?

Testamentadvies
Voor ondernemingsvermogen/aandelen in een onderneming geldt een vrijstelling voor de erfbelasting tot € 1.006.000. Daarboven geldt een vrijstelling voor de erfbelasting van 83%. Een goed testament is voor ondernemers dan ook van groot belang. Alleen met een fiscaal goed testament kan namelijk optimaal gebruik worden gemaakt van deze vrijstellingen.

Voorbeeld
Het optimaliseren van het testament levert een besparing op van € 591.153 voor de erfbelasting. De heer en mevrouw De Vries hebben een eigen woning van
€ 500.000, een bedrag aan spaargeld van € 500.000 en een onderneming met een ondernemingsvermogen van € 5.000.000. Lees meer >>

mr. drs. Eva Boogaards-Smits

Mobiel: 06 48 47 90 39