Voor particulieren

Aangifte inkomstenbelasting
Bij de verzorging van uw aangifte inkomstenbelasting nemen wij uw zorgen uit handen voor een zeer scherp tarief. Daarbij kijken wij direct naar een aantal andere zaken om er verzekerd van te zijn dat u niet teveel inkomstenbelasting betaalt of andere inkomsten misloopt. Wij kijken bijvoorbeeld of u voor middeling in aanmerking komt of dat het verstandig is om een voorlopige aanslag aan te vragen zodat heffingsrente wordt voorkomen. Deze service wordt standaard door ons verleend zonder dat hier extra kosten voor worden gerekend.  

Aangifte erfbelasting
Wanneer een dierbare is overleden, is het indienen van de aangifte erfbelasting iets waar nabestaanden zich op dat moment niet mee bezig willen houden. Bovendien worden vaak een aantal aftrekposten vergeten. ES Belastingadvies B.V. neemt u deze zorg uit handen en adviseert op welke manier u de minste erfbelasting betaalt.

Voorbeeld
Na het overlijden van de heer Jansen kan € 5.600 erfbelasting worden bespaard. De heer en mevrouw Jansen hebben een eigen huis van € 340.000 en een bedrag aan spaargeld van € 10.000. Lees meer >> 

Testamentadvies
In uw testament legt u vast wat er met uw vermogen moet gebeuren na uw overlijden. Met andere woorden: wie wat moet krijgen. Daarnaast kan met een goed testament vaak een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting worden bespaard. Heeft u een testament en voldoet uw testament nog aan uw wensen, persoonlijke situatie én aan de fiscale wetgeving? ES Belastingadvies B.V. beoordeelt uw testament en zorgt dat het niet alleen op uw wensen is aangepast maar ook fiscaal optimaal is opgesteld.

Persoonlijke redenen voor een goed testament:
U wilt dat uw partner na uw overlijden ongestoord verder kan leven en voldoende inkomen heeft.
– U heeft een onderneming of aandelen in een onderneming en u wilt dat deze onderneming / aandelen naar de beoogd bedrijfsopvolger(s) vererven.
– U wilt iemand tot voogd aanwijzen voor uw kinderen.
– U wilt iemand als bewindvoerder aanwijzen die ervoor zorgt dat het vermogen wat uw kinderen erven verstandig wordt beheerd.
– U wilt voorkomen dat het vermogen wat uw kinderen van u erven bij een eventuele echtscheiding gedeeld moet worden met de aangetrouwde kant.
– U bent gescheiden en u wilt niet dat uw ex-partner via de kinderen uw vermogen erft.
– U heeft kinderen uit verschillende relaties en u wilt dat alle kinderen evenveel krijgen.
– U heeft een gehandicapt kind waar u de nodige maatregelen voor wilt treffen om ervoor te zorgen dat het kind goed verzorgd achterblijft.

Fiscale redenen voor een goed testament:
– U wilt dat er zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald.
– U wilt dat uw partner na uw overlijden ongestoord verder kan leven en er is onvoldoende spaargeld om de erfbelasting te kunnen betalen.
– U wilt gebruik maken van de vrijstelling in de erfbelasting van € 19.114 (2011) voor uw kleinkinderen.
– U heeft kinderen waarvan één kind zelf geen kinderen heeft en het is de bedoeling dat het vermogen binnen de familie blijft.
– U wilt optimaal gebruik maken van de vrijstelling in de erfbelasting voor ondernemingsvermogen of aandelen in een onderneming van 83%. Voor ondernemingsvermogen tot € 1.000.600 geldt een volledige vrijstelling voor de erfbelasting.

Voorbeeld
De heer en mevrouw De Jong hebben een vermogen van € 600.000 en drie kinderen. Lees meer >>

Schenkingsplan
Door schenkingen te doen, kunt u schenkbelasting én erfbelasting besparen. Daarnaast speelt een aantal andere zaken een rol, zoals bijvoorbeeld dat het geschonken vermogen niet ongewenst bij de aangetrouwde kant terecht komt. ES Belastingadvies B.V. adviseert u over het meest gunstige schenkingsplan.

mr. drs. Eva Boogaards-Smits

Mobiel: 06 48 47 90 39